1. sınıflarımız için Türkçe dersinde öğrendiğimiz kelimelerin harfleri karışmış, düzeltelim.