Teknolojinin gelişmesi ve değişmesiyle birlikte oyun anlayışı da değişmiştir. Bilgi ve  iletişim teknolojisindeki gelişmeler, internetin yaygın olarak kullanılması, dijital oyunların ortaya çıkması bireylerin oyun oynama alışkanlıklarında  köklü bir değişime sebep olmuştur.  Her geçen sene  dijital ortamda sunulan eğitici oyunlar ve eğlence araçları hayatımızdaki etkisini artırmakta ve sosyalleşmenin bir aracı olmaktadır.

Dijital oyun endüstrisi bugün dünyada 24,75 milyar dolar bütçesi ile medya dünyasının önemli bir bölümünü oluşturmakta ve bir milyarın üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. Özellikle 90’lı yıllardan sonra farklı türlerde dijital oyunlar üretilmiştir. Bugün oyuncu tercihleri doğrultusunda şekillenmiş çok sayıda ve farklı türde oyun bulunmaktadır. Özellikle eğitici oyunlar kategorisinde dünya genelinde sınırlı içerik üretilmektedir.

Dijital oyunların, eğitici ve öğretici içeriklerle üretildiklerinde  çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine belli açılardan (dikkat ve konsantrasyonu artırıcı, sakinleştirici) olumlu katkı yapmakta  sadece eğlence amaçlı üretilen oyunların  ise, kontrol edilemeyen bir oyun oynama isteği oluşturarak  , sosyal yaşamda problemli değişime neden olduğunu ve bağımlılık yapabildiğine  dikkat çekilmektedir.

Son olarak, çocukların ve gençlerin dijital teknolojiyi kaçınılmaz olarak daha yoğun kullanması ile dijital oyunları da daha fazla oynamaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktada neler yapılabilir diye düşünüldüğünde öncelikle ailelerin, çocuklarının bilgisayarı- interneti kullanma alışkanlıklarını ve özellikle oyun oynama sürelerini ve oyun içeriklerinin eğitici olup olmadığını belirleyerek, izleyerek sınırlandırmaları yararlı olacaktır.