Hedefimiz öğrenciler oyun oynarken eğlendikleri için eğitimin içine oyunu
katmak, onları eğlendirirken derse olan katılımlarını da artırmaktadır.

Fen Bilimleri konularının daha iyi anlaşılması için hazırladığımız oyunlar Basıncı daha iyi öğren