Görsel zekayı destekleyen 3. sınıflar Fen Bilimleri dersi için hazırladığımız eğitici oyun tekrar çalışması.