Mantıksal zekayı geliştirmek için tasarlanan eğitici oyunlarımızla Fen Bilgisi dersimiz için Madde konusunu tekrar edelim. Hem oynayalım. Hem öğrenelim. Hadi başlayalım