Toyzz Shop TR

Dijital oyunlar öğrencilerin motivasyonlarını ilgi ve heveslerini yükseltecek potansiyelleri ile çocukların başarma güdüsünü yükseltmektedir.  Oyunlarda kazanımları çok ön plana almayıp kazanımları örtük vermek daha uygun olduğu için sitemizde oyunlarımızı buna göre hazırladık. Öğrenciler, kazanımları aldıklarını fark etmeden eğlenerek öğreniyorlar. Oyunlar eğlenceli olduğu , eğlenceli bulunup bulunmadığı sitemize gelen cevap yazılarından anlaşılmakta.  Ders dışı ortamlarda dijital oyunların sağladığı fırsatlardan (tekrar, pekiştirme, bireysel öğrenme hızına göre ilerleme vb.) yararlanabilmek için öğrenciler teşvik edildiği için öğrenci ve veli memnuniyeti en üst düzeyde sağlanmıştır.

Aile ve öğretmenlerin oyunlarla ilgili önyargılarını aşmak ile ilgili tanıtım çalışmaları yapmak için Sosyal Ağları kullanmaktayız. Aile ve öğretmenlere dijital oyunlarla ilgili tutum ve önyargılarını tespit etmek için bilimsel bir araştırma yapılmalı diye düşünüyoruz. Dünyadaki örnekler de incelendiğinde öğretmenlerin oyunlaştırmayı kendileri yapacak kadar öğrenmeleri için gerekli eğitimlerin kurumlar tarafından verilmesi gerekmektedir.

ÇiçekSepeti [CPI] TR

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili engel gruplarına göre geliştirilebilecek olan dijital eğitim içerikleri ve oyunlar yok denilecek kadar azdır. Bu öğrencilerimizin öğrenmesi için katkı sağlamanın da ötesinde bazen en anlamlı öğrenme yöntemi dijital oyunlar olabilmektedir (işitme engelli çocukların okuma yazma öğrenmesi için görsellerle desteklenmiş bir eğitim içeriği gibi). Bu konu ile ilgili içerik geliştiren sektör, özel eğitimciler ve rehberlik öğretmenlerinin bir araya gelmesi konu ile ilgili ihtiyacın tespit edilmesi gerekmektedir.

Toyzz Shop TR

Öğretmenlerin basit bilgisayar becerileri ile kendi oyunlarını yaratabilecekleri yazılım/platformların oluşturulmasına yönelik özel ya da devlet kuruluşlarını teşvik etmeye yönelik politikaların oluşturulması gerekliliği aynı zamanda  öğretmenlere dijital oyun üretme konusunda motive edici teşviklerin sunulması. Örneğin EBA oyunda dijital oyun geliştirme yarışması düzenlenmesi ödüller ya da oyun telif hakkı verilmesi gibi. Piyasada yer alan mevcut oyunlar uzmanlar tarafından incelenerek kategorize edilmeli ve EBA oyun gibi online bir platform aracılıyla öğretmen, öğrenci ve veliler ile paylaşılmalıdır. Sitemizdeki oyunlarımız gerek fiziksel gerekse zihinsel egzersizler öğrencilerin aktif öğrenmesine katkıda bulunmaktadır. Motor becerilerin geliştirilmesi, dil gelişimi, işbirliğine dayalı çalışma, BT becerilerinin gelişmesi oyunların aktif öğrenmeye katkılarıdır. Oyun çeşitleri, okul ve öğrencilerin ihtiyaç ve hazır bulunuşluğuna göre uzmanlarımız  tarafından seçilmektedir.

Toyzz Shop TR